فروشنده شو

دوست و همراه عزیز
همونطوری که تو بخش درباره ما توضیح دادیم به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی و با هدف کمک به عموم مردم خصوصا در شرایط اقتصادی فعلی حاکم از شرایط کرونا و حاشیه های آن،  ایجاد چرخه فروش نقدی و اعتباری (اقساطی) را با کمک شبکه فروشگاهی کانی (شبکه همدلی صالحان) پیش بینی کرده ایم.
به منظور توسعه فرهنگ مشارکت و همدلی، فرصتهای زیر برای همکاری وجود دارد:
تولیدکنندگان و صاحبان فروشگاههای معتبر، صاحبان مراکز خدماتی درمانی، سلامت، رفاهی، تفریحی، اقامتی و … جهت توسعه شبکه فروشگاهی کانی و ارائه خدمات خود به صورت نقدی و اعتباری (در سراسر کشور)
توضیح اینکه شبکه فروشگاهی کانی شامل کلیه خدمات و محصولات مورد نیاز مردم بوده و فروش اعتباری (اقساطی) خود را با تعامل و همکاری شبکه قرض الحسنه اعتباری ارائه می نماید.
خیرین و گروههای جهادی به منظور ترویج فرهنگ قرض الحسنه و توسعه شبکه همدلی صالحان (شبکه فروشگاهی کانی)
صاحبان دفاتر و شرکتهای مجاز در سراسر کشور که تمایل به اخذ نمایندگی در قالب فرصتهای همکاری و مقررات مربوطه باشند.
صاحبان سایتهای فروشگاهی معتبر جهت همکاری و ارائه محصولات خویش در شبکه فروشگاهی کانی
تذکرات مهم:
  • کارمزد کلیه وامها یک درصد (1%) میباشد.
  • از هر وام، یک درصد به عنوان حق فنی دریافت خواهد شد.
  • تسویه با فروشگاهها مطابق قرارداد مورد تفاهم طرفین به صورت نقدی یا اقساطی خواهد بود.
  • فروشگاهها میتوانند به صورت نقدی یا اقساطی و یا هر دو با شبکه همکاری نمایند.
  • اعتبار فروشهای هر فروشگاه در کیف الکترونیکی صاحب فروشگاه ذخیره میشود و تا زمان تسویه به صورت وجه، میتواند با استفاده از اعتبار موجود مبادرت به خرید کالا و خدمات نماید.
  • درصد کارمزد همکاری با فروشگاهها و تعداد اقساط تسویه با هریک متناسب با نوع محصول متغیر و تعاملی خواهد بود.